Inbetalad eller inbetald – vad gäller?

Idag när jag korrekturläste ett dokument snubblade jag över ordet inbetalad. Instinktivt kändes det fel, men vad gäller egentligen?

Svaret:

Inbetald är att föredra, men inbetalad är också korrekt.

Varför?

I SAOL finns båda alternativen med och är alltså korrekta i den bemärkelsen. Om man ändå vill försöka urskilja vilket som är mest korrekt eller som i varje fall stör en genomläsning minst kan man googla ordet, vilket är ett mycket bra sätt att se i vilken utsträckning ordet används. ”Inbetald” får 82 400 träffar, ”Inbetalad” får 12 400 träffar. Därför bör du använda inbetald istället för inbetalad. Språket skapas genom sättet vi använder det på, glöm aldrig det.

Betald eller betalad?

Här gäller givetvis samma sak, betald är att föredra enligt samma resonemang, men betalad är korrekt det med.

Leave a Reply