Kundcase: Clickworker

Clickworker

Clickworker är ett internationellt företag med säte i USA och Tyskland. De erbjuder internetbaserade konsulttjänster inom marknadsföring.

Jag har hjälpt Clickworker att skriva, korrekturläsa och godkänna SEO-anpassade artiklar på svenska åt olika större företag inom bl.a. mode- och reklambranschen. Artiklarna kan variera i stil och längd men den gemensamma nämnaren är att texterna ska vara spetsiga, SEO-vänliga och locka till köp.

Leave a Reply