Referens före eller efter punkt

Eftersom jag då och då korrekturläser vetenskapliga uppsatser stöter jag på en del vanliga misstag. En vanlig fråga är ifall källhänvisningen till en referens ska vara före eller efter punkten i löpande text. Om man använder sig av Harvardsystemet, dvs. med källhänvisningar direkt i texten istället för nötter (Oxfordsystemet), gäller följande:

Källhänvisningen ska stå innan punkten.

Alltså, om du refererar skriver du så här:

Föräldrar till barn med Aspergers beskriver ofta att deras barn är isolerade i skolan och har svårt att få vänner (Attwood, 2000, s. 20).

Om du istället citerar, men använder citatet som en del i din egen mening är punkten i din egen mening överordnad citatets interpunktion, och källhänvisningen står alltså även här innan punkten. Så här:

I boken Om Aspergers syndrom påpekar Attwood att föräldrar ofta beskriver hur ”socialt isolerat deras barn är i skolan, att det nästan inte har några riktiga vänner” (2000, s. 20).

Om du däremot använder dig av ett fristående citat, som exemplet nedan, använder du citatets interpunktion.

I boken Om Aspergers syndrom skriver Attwood (2000, s. 20): ”Föräldrar kan ofta beskriva hur socialt isolerat deras barn är i skolan, att det nästan inte har några riktiga vänner.”

2 thoughts on “Referens före eller efter punkt

 1. Hej. Jättebra läsning, är väldigt många som blandar ihop vart exakt punkten ska vara.

  Men som frilansskribent hoppas jag att du är medveten om att det inte heter “nötter” på riktigt? En fotnot, flera fotnoter. Inte nötter.

 2. Hej Hanna!

  Tack för komplimangen!

  Angående nötter så är det ju förstås en skämtsam variant av det du mycket riktigt påpekar är den ursprungliga pluralformen av not, alltså noter. Sen att det inte “heter” nötter håller jag inte med om. Hur man använder språk är ju en fråga om sammanhang, nötter hade inte fungerat i en vetenskaplig uppsats, men i mindre formella sammanhang (en blogg t.ex.) tycker jag att det nästan är att föredra (nötter står f.ö. med i ordboken som vardaglig/skämtsam variant av noter). Dessutom utvecklas ju språket hela tiden, om hundra år kanske fotnoter aldrig används på samma sätt som att du inte skriver att du ginge till jobbet (du GICK till jobbet, eller hur?).

  Vänliga hälsningar,
  Christian

Leave a Reply